Velkommen
Tryll med Trekanter
Månedens mønster
Butikken
Bokomtale
Om Tre Damer
Vi holder kurs

Turid's galleri

Kristin's galleri

Billedgalleri
Kontakt oss
Linker
English
www.tredamer.no


Tryll med Trekanter

Ny og enkel måte å sy trekanter. Her er noen av fordelene:

  • Både cm og inch mål
  • Pakken inneholder ORIGINALER som skal brukes til å kopiere opp det antall kopier du trenger.
  • Originalene er trykket på farget og noe tykkere papirkvalitet så de skiller seg ut fra kopiene.
  • Du syr HURTIG og HELT NØYAKTIG det antall trekanter du trenger. Ingen måling, bare legg arket på stoff og sy. Minimalt stoffsvinn. Bruksanvisning inne i pakken.
  • De kopierte arkene kan deles opp i mindre enheter før du begynner å sy, hvis du trenger et mindre antall enn det som er på et ark.
  • Trekantene har mål som gjør at de passer sammen innbyrdes; f.eks. 2,5 cm x 2 passer sammen med 5 cm 2,5 cm x 3 passer sammen med 7,5 cm / 1 inch x 2 passer med 2 inch, 2 inch x 2 passer med 4 inch.
  • Denne teknikken er så enkel og hurtig at du vil bruke den til all søm av trekanter som har samme mål som trekantene i denne pakken.

Fremgangsmåte for bruk av mønster fra Tryll med Trekanter:

(1) Pakken med Tryll med Trekanter inneholder 5 stk. maler (gule) for søm av trekanter i 5 forskjellige størrelser. Malene legges i kopimaskinen, og du kopierer opp det antall ark du trenger. Vanlig kopipapir er helt OK. Vi syr alltid på kopier så malene blir aldri oppbrukt.
(2) Før du legger arkene på stoff kan du skjære bort overflødig papir, slik at det står igjen ca. 1 cm. rundt ytterkanten av papirmønsteret. Dette er bl.a.for å spare stoff.
(3) Legg to stoffer rette mot rette og fest mønsteret godt med knappenåler. Stoffene trenger ikke å måles, de må bare være så store at mønsteret kommer innenfor ytterkantene. Hvis du vil bruke opp mindre stoffbiter deler du bare opp mønsteret i mindre deler før det legges på stoffet.
(4) Sy langs alle de stiplede linjene med stinglengde 2 eller 1,8.

Her viser vi baksiden av arbeidet etter at det er sydd.

(5) Etter at alle sømmene er sydd skal vi dele opp i trekanter. Vi skjærer (eller klipper) langs alle de heltrukne linjen. Begynn med å skjære langs alle ytterkantene. Deretter i ruter som tilslutt deles diagonalt.
(6) Til sist fjerner vi papiret. Det går fort og greitt hvis du først bretter papiret langs sømlinjen og presser med fingeren. Fjern først den største delen. Hold litt i starten av sømmen så den ikke rakner opp. Den smale strimmelen fjernes lettest ved å trekke den av fra midten.

Stryk sømmerommet samlet mot den ene siden. Klipp av ”ørene” som kommer utenfor kanten. Trekantene er ferdig!!!